Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

«Προμήθεια έξι (6) εκδόσεων εφημερίδων με τίτλο «ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ» όπου ανά έκδοση περιλαμβάνει χίλια πεντακόσια (1500) αντίτυπα, οχτασέλιδο (8σέλιδο) τετράχρωμο (4χρώμο), εκτυπωμένο σε φύλλα χαρτί βάρους ογδόντα γρ. (80), διαστάσεων Β4 (23,5χ34), συνολικής δαπάνης 8.000,00 € με το ΦΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα , για το οικονομικό έτος 2013»

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013
image_print