Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων (σύστημα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις) της πράξης ” “Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων Απορριμμάτων”

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print