Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
image_print