ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ