Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ Ο.Τ. 822

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024
image_print