Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στο πλάισιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφα΄νισης του κορωνοϊού COVID 19

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
image_print