Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για αδέσποτα ζώα στο πλάισιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφα΄νισης του κορωνοϊού COVID 19

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
image_print