Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print