ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ