Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, συνολικής δαπάνης 7.561,39 € με το Φ.Π.Α. (7.070,75 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021
image_print