Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 22 Μάρτιος 2021
image_print