1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ