Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 16.000 σελίδες για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.