Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print