Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. 55387/28-12-22 ΣΥΜΒΑΣΗ

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
image_print