Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
image_print