Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια για είδη ατομικής προστασίας, για την ανάγκη των υπαλλήλων των νεκροταφείων του Δήμου μας, που απασχολούνται με ειδικές εργασίες, με απ ευθείας ανάθεση.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012
image_print