Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για δημοτικά καταστήματα και αθλητικούς χώρους, για τη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας, με απευθείας ανάθεση.

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013
image_print