Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GREEN 2& ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ IOYNIOY,ΙΟΥΛΙΟΥ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
image_print