Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GREEN 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print