Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 2.039,80 € με το Φ.Π.Α. (1.645,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό»

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021
image_print