Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, συνολικής δαπάνης 2.344,65 € με το Φ.Π.Α. (1.890,85 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό». ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 2559/23.05.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print