ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017