Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
image_print