Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια) και ξυλείας για την επισκευή πάγκων καθισμάτων, συνολικής δαπάνης 17.238,85 € με το Φ.Π.Α. (13.902,30€ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη».

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
image_print