Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΜΠΕΜΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021
image_print