Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print