Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021&2022.ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 0,00 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.749,20 & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.749,20 ΕΥΡΩ.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
image_print