Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΑΠΗ (προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
image_print