Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020,2021,2022. Για το έτος 2020 0€, για το έτος 2021 ποσό 15.481,30 €, για το έτος 2022 ποσό 15.481,30 € €

Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021
image_print