Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017
image_print