Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (τροφιμα) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017
image_print