Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021, 2022. Για το έτος 2020 ποσό 0,00€, για το έτος 2021 ποσό 149.931,79 €, για το έτος 2022 ποσό 149.931,79€.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020
image_print