Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, συνολικής δαπάνης 1.302,00 € με το Φ.Π.Α. (1.050,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό»

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021
image_print