Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print