Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ( ΤΜΗΜΑ Α2 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΓΕΜΑΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ)

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
image_print