Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο θέρμανσης) για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας έτους 2017

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017
image_print