1

Προμήθεια είκοσι πέντε (25) σπρέι βαψίματος, μία προστατευτική μάσκα και δύο (2) φίλτρα για αυτήν, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2017