Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021
image_print