Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 6 Αύγουστος 2019
image_print