Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικών άρδευσης, συνολικής δαπάνης 3.233,42 € με το Φ.Π.Α. (2.607,60 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print