Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση λειτουργίας γεώτρησης των Δημοτικών Γηπέδων ποδοσφαίρου Χωριστής και Αρκαδικού, με απευθείας ανάθεση.

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013
image_print