Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ αρ.τιμ.166221/12/2016

Τετάρτη, 12 Απρίλιος 2017
image_print