Προμήθεια υλικών για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 2019 (ΤΜΗΜΑ Α)