Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Α΄Π.Σ.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print