1

Προμήθεια υλικών μετά των απαραίτητων εργασιών για την επισκευή του ανελκυστήρα στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Δράμας