Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης.Πολυετής υποχρέωση ποσού 36.567,60€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print