Προμήθεια υλικών που θα τοποθετηθούν στην μεγάλη αίθουσα του Δ.Ω. Δράμας για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2020.