Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
image_print