Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Laminate -σοβατεπί-υπόστρωμα και τελείωμα πόρτας για το γραφείο της γραμματείας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.

Τρίτη, 4 Απρίλιος 2017
image_print